Tjänster & Service

Fasad

Vi gör gammal fasad till ny

Fasad

Alla anställda på Kristoffers Byggtjänst har lång erfarenhet av murning och putsning av fasader. Vi hjälper er med allt från lagning av sprickor till att få ett helt nytt hus med en ny putsad fasad.

PUTSNING & MÅLNING Stubbarps Slott

PUTSNING & MÅLNING G:a Lerberget

PUTSNING & MÅLNING INGELSTRÄDE

Putsning & målning utanför Görslöv

Tillbaka